การชำระเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท ออดิเตอร์ เอเชีย จำกัด

กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 049-8-32528-9
กรุงเทพ เซ็นทรัลเวิลด์ 879-0-37945-0
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลเวิลด์ 511-1-32162-9
ทหารไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 216-2-61677-1
ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต

หมายเหตุ : เพื่อให้การยื่นภาษีและประกันสังคมผ่าน Internet มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาทำตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • โอนเงินให้เท่ากับจำนวนที่ต้องเสียภาษีหรือประกันสังคม
  • กรณีที่โอนเป็นเช็ค กรุณาโอนก่อนล่วงหน้า 2 วัน
  • ถ้าเป็นการโอนต่างจังหวัดให้โอนเป็นเงินสดเท่านั้น
  • การชำระค่าภาษี หากเขียนเช็คสั่งจ่ายกรมสรรพากรเป็นภาษาอังกฤษ สั่งจ่าย Revenue Department
  • การชำระค่าประกันสังคม หากชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายสำนักงานประกันสังคม เป็นภาษาอังกฤษสั่งจ่าย Social Security Office

Welcome Credit and Debit Card